construct prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: construct

Smer prevoda: engleski > srpski

construct [ glagol ]
Generiši izgovor

To draw with suitable instruments and under specified conditions, of geometrical figures.
To make by combining materials and parts:; SYN. build, make.

graditi [ glagol ]

interpretirati [ glagol ]

Tumačiti, objašnjavati, izlagati; prikazivati , predstavljati; prevoditi.
Prikazati, izvesti, predstaviti pesmu, dramu, muzičko delo; odigrati ulogu, glumiti. (lat.)

izgraditi [ glagol ]

kombinovati [ glagol ]

Sastaviti, složiti, sjediniti, spajati, spojiti, srediti; praviti plan za neki posao, smisliti, smišljati, dovijati se; hem. jediniti, sjediniti, spojiti, spajati dva tela ili više raznih tela po utvrđenom merilu; kombinirati.

konstruisati [ glagol ]

Graditi, sagraditi, napraviti, sazidati, izvesti (zgradu, mašinu); sastaviti, izraditi plan (za zgradu, mašinu itd.); iz osnovnog pojma (iz osnovne zamisli) razviti (učenje, nauku); geom. nacrtati (vrstarom i šestarom) sliku, telo; gram. rasporediti, složiti reči u rečenicu, sastaviti rečenicu; napisati, sačiniti, sastaviti skicu (književnog dela, slike, filma i dr.). (lat.)

nacrtati [ glagol ]

obrazovati [ glagol ]

Formirati.
Edukovati.

osmisliti [ glagol ]

sastaviti [ glagol ]

smisliti [ glagol ]

konstruirati [ glagol ]

Sastaviti, izmisliti, izraditi plan, nacrtati, razviti, sagraditi, stvoriti (lat.)

construct [ imenica ]
Generiši izgovor

Something constructed by the mind: as a theoretical entity; a working hypothesis or concept
A product of ideology, history, or social circumstances

konstruisanje [ imenica ]

Glagolska imenica od konstruisati (lat.)

sinteza [ ženski rod ]

Sastavljanje, spoj, spajanje; log. spajanje više delova u celinu (npr. pojam je sinteza, tj. spoj više raznih oznaka u celinu). supr. analiza.
Naučna metoda proučavanja predmeta u njegovoj celini, u dijalektičkoj jedinstvu i uzajamnoj vezi njegovih delova i sklopova; u načunom saznanju sinteza je vezana za analizu;
Proces dobijanja složenih hemijskih jedinjenja iz jednostavnijih materija ili dobijanje jedinjenja direktno iz elemenata;
Uopšte: spajanje, jedinjenje, sastavljanje, spoj, skup, najviši domet nečega (grč.)

sintetizovani pojam [ muški rod ]Moji prevodi