conception prevod, englesko - srpski rečnik

Prevod reči: conception

Smer prevoda: engleski > srpski

conception [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French conception, Latin conceptio, from concipere to conceive. Related to Conceive.
The act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a spermatozoon.

beba [ ženski rod ]

Novorođenče.

ideja [ ženski rod ]

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

koncepcija [ ženski rod ]

U duhovnom smislu: Poimanje, shatanja, razumevanje; shvatljivost, moć poimanja, moć razumevanja; zamisao;
Fiziološki: Začeće, oplođenje, zatrudnjivanje; koncepcio imakulata beate Virginis (lat. conceptio immacualata beatae Virginis) teol. neporočno začeće svete Deve (učenje rimokatoličke crkve). (lat.)

moć poimanja [ ženski rod ]

način mišljenja [ muški rod ]

planiranje [ imenica ]

Izrada plana, glagolska imenica od planirati (lat.)

pojam [ muški rod ]

Osnovno znanje o nečemu, termin, odrednica.

razmnožavanje biljaka [ imenica ]

razumevanje [ imenica ]

Shvatanje.

shvatanje [ imenica ]

Razumevanje.

zamisao [ ženski rod ]

Ideja, namisao.

začetak [ muški rod ]

Početak, klica.

čista mašta [ ženski rod ]

embrion [ muški rod ]

Zametak u ženki kod ljudi i životinja, fetus;
Zarodak u cvetu biljke;
Prenosno: začetak nečeg uopšte.
Životinja u izgradnji, zametak, klica. (grč.)

začeće [ imenica ]

Nastajanje zametka.Moji prevodi