compose | englesko - srpski prevod

compose

glagol

Sinonimi: write | write | compile

1. To write music; SYN. write.
2. To write prose; SYN. write.
3. To put together out of existing material; SYN. compile.
4. To form the substance of
5. To calm (someone, esp. oneself); make quiet.

1. komponirati

glagol

1. Sastaviti, sastavljati nešto od više raznih ili istovetnih delova;
2. Sastaviti, stvoriti, izraditi muzičko delo (lat.)

2. komponovati

glagol

Sastaviti, sastavljati; izraditi plan za neko umetničko delo i srediti njegove delove; muz. sastaviti muzičko delo. (lat.)

3. konstruisati

glagol

Graditi, sagraditi, napraviti, sazidati, izvesti (zgradu, mašinu); sastaviti, izraditi plan (za zgradu, mašinu itd.); iz osnovnog pojma (iz osnovne zamisli) razviti (učenje, nauku); geom. nacrtati (vrstarom i šestarom) sliku, telo; gram. rasporediti, složiti reči u rečenicu, sastaviti rečenicu; napisati, sačiniti, sastaviti skicu (književnog dela, slike, filma i dr.). (lat.)

4. napisati

glagol

5. oblikovati

glagol

Oformiti.

6. pribrati

glagol

7. sačiniti

glagol

8. sastaviti

glagol

9. slagati

glagol

1. Polagati po nekom utvrđenom redu.
2. Izreći laž.

10. složiti

glagol

11. smiriti

glagol

Umiriti, stišati.

12. spojiti

glagol

Sastaviti.

13. umiriti

glagol

Stišati, smiriti.

14. utišati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

campus | compesce | compass

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci