closed architec ... | englesko - srpski prevod

closed architecture

imenicaračunari

1. Any computer design whose specifications are not freely available. Such proprietary specifications make it difficult or impossible for third-party vendors to create ancillary devices that work correctly with a closed-architecture machine; usually only its original maker can build peripherals and add-ons for such a machine. Compare open architecture (definition 1).
2. A computer system that provides no expansion slots for adding new types of circuit boards within the system unit. The original Apple Macintosh was an example of a closed architecture. Compare open architecture (definition 2).

1. zatvoren sistem

muški rodračunari

1. Sistem u kome nastaju promene samo na osnovu njegove unutrašnje strukture, tj. sistem koji ne vrši nikakvu razmenu materije, energije ili informacija sa okruženjem (okolinom);
2. Sistem koji funkcioniše sa povratnom spregom.

2. zatvorena arhitektura

ženski rodračunari

1. Oprema koja je posebno projektovana tako da radi samo sa komponentama koje pravi ista firma, obično najskuplja i nanepouzdanija oprema na koju možete da naiđete.
2. Nemogućnost ili ograničena mogućnost proširenja konfiguracije.
3. Nedokumentovani materijal, što se radi prvenstevno radi zaštite od kopiranja.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci