close the books ... | englesko - srpski prevod

close the books on

glagol

1. arhivirati

glagol

Staviti u arhivu, odložiti neki predmet ili neki akt u arhiv ili u arhivu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci