circulation | englesko - srpski prevod

circulation

imenica

ETYM Latin circulatio: cf. French circulation.
1. Free movement or passage especially through a circuit as of water through pipes or sap through a plant.
2. The movement of blood through the heart and blood vessels.

1. cirkulacija

ženski rod

1. zool. Opticanje, krvotok;
2. fin. Opticaj (novca);
3. trg. Promet (robe);
4. Kolanje, rasprostiranje, kruženje (vesti, glasova i sl.).

2. kruženje

imenica

3. krvotok

muški rod

Cirkulacija krvi u organizmu, neprekidno strujanje krvi u sistemu srca i krvnih sudova.
Krvotok se sastoji iz dva dela - plućnog i telesnog. Plućnom cirkulacijom (mali krvotok), krv osiromašena kiseonikom ide u pluća na ponovo obogaćivanje kiseonikom, da bi se zatim, iz leve strane sca, telesnim krvotokom "dopremila" svuda po telu (veliki krvotok).

4. opticaj

muški rod

Kruženje, upotreba novca.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci