chore | englesko - srpski prevod

chore

imenica

ETYM The same word as char work done by the day.
A task or small job.

1. grupa

ženski rod

1. Skupina, skup, gomila, hrpa.
2. Trupa, ansambl, klapa;
3. Porodica, pleme, stalež i sl.;
4. Stupanj činovničke kategorizacije (fr.)

2. hor

muški rod

1. Prvobitno: igranje kola sa pevanjem, ili krug igrača i pevača; naročito, u starogrčkoj drami: gurpa prikazivača koji su u odnosu prema glavnom junaku drame, pretstavljali narod i pratili radnju samo kao svedoci, pevajući i igrajući jedino kad bi glavni pretstavljač ćutao;
2. danas: pevanje u više glasova; peavči koji takvo pevanje izvode, pevački zbor;
3. Uzvišeno mesto u crkvama, prema oltaru, za pevače;
4. takođe: v. kor.

3. kućni poslovi

množina

4. rutina

ženski rod

1. Vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanja, spretnost, više mehanički način rada, po iskustvu i navici, bez udubljivanja u samu stvar.
2. Robovanje ustaljenim pravilima i navikama, ustaljenim, krutim šablonima; (fr.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

chair | char | Chara | chare | charr | charro | charry | chary | cheer | Cheerio! | Cheero! | cheery | cherry | chir | chire | chirr | chiru | choir | chorea | chowrie | chowry

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci