chore prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: chore

Smer prevoda: engleski > srpski

chore [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM The same word as char work done by the day.
A task or small job.

grupa [ ženski rod ]

Skupina, skup, gomila, hrpa.
Trupa, ansambl, klapa;
Porodica, pleme, stalež i sl.;
Stupanj činovničke kategorizacije (fr.)

hor [ muški rod ]

Prvobitno: igranje kola sa pevanjem, ili krug igrača i pevača; naročito, u starogrčkoj drami: gurpa prikazivača koji su u odnosu prema glavnom junaku drame, pretstavljali narod i pratili radnju samo kao svedoci, pevajući i igrajući jedino kad bi glavni pretstavljač ćutao;
danas: pevanje u više glasova; peavči koji takvo pevanje izvode, pevački zbor;
Uzvišeno mesto u crkvama, prema oltaru, za pevače;
takođe: v. kor.

kućni poslovi [ N/A ]

rutina [ ženski rod ]

Vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanja, spretnost, više mehanički način rada, po iskustvu i navici, bez udubljivanja u samu stvar.
Robovanje ustaljenim pravilima i navikama, ustaljenim, krutim šablonima; (fr.)

Moji prevodi