chemical elemen ... | englesko - srpski prevod

chemical element 088 Ra

imenica

1. hemijski element

muški rod

2. radij

muški rodhemija

Radioaktivni hemijski elemenat, metal koji su 1898. godine otkrili supruzi Pjer i Marija Kiri u Parizu u uranovoj rudi; zraci radijuma se široko primenjuju u medicini i tehnici (lat.9

3. radijum

muški rodhemija

Elemenat koji su otkrili Pjer Kiri i žena mu Marija Sklodovska Kiri (1898), profesori u Parizu, u mineralu "smoljinac" (pehblenda), atomska težina 225.97, redni broj 88, znak Ra, radioaktivan; javlja se kao raspadni proizvod urana u svima uranovim mineralima, pri čemu količinski odnos uran prema radijumu jeste stalan u svim starij, jedrim uranovim rudama. (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci