chemical elemen ... | englesko - srpski prevod

chemical element 048 Cd

imenica

1. hemijski element

muški rod

2. kadmij

muški rodhemija

Hemijski element, tegljiv i lak metal; deluje otrovno kao i njegova jedinjenja; ima široku primenu u tehnici i medicini.

3. kadmijum

muški rodhemija

Element, atomska težina 112.41, redni broj 48, znak Cd, cinku sličan metal, plavkastobelog sjaja, upotrebljava se u zubarskoj tehnici, kao materijal za elektrode itd.; spojen sa sumporom daje lepu žutu slikarsku boju.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci