checkout | englesko - srpski prevod

checkout

imenica

Sinonimi: checkout counter | checkout time

1. A counter in a supermarket where one pays for one's purchases; SYN. checkout counter.
2. The latest time for vacating a hotel room; SYN. checkout time. check out, check-out
3. The time before which you must check out of a hotel in order to avoid paying for another day is the checkout time.
4. The checkout or the checkout counter is where you pay for items in a store.

1. odjavljivanje

ženski rod

Reći "do viđenja" računarskom sistemu. Odjavljivanjem raskidate vezu sa lokalnom mrežom ili prekidate daljinsku vezu.

2. odjavljivanje

imenica

3. proba

ženski rod

Ispitivanje, ogledanje, pregledanje, kušanje; mat. ispitivanje pravilnosti i tačnosti računskog zadatka ili konstrukcije računskim putem ili crtanjem; ispitivanje sadržine metala od koga se kuju novci; trg. uzorak, mustra; vežbanje, priprema za izvođenje ili prikazivanje (muzičkog i pozorišnog komada). (lat.)

4. provera

ženski rod

5. registar-kasa

ženski rod

Blagajna sa automatskim registrovanjem prometa u trgovini (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

checked | check out | chickadee | Choctaw | Chuck it! | chuck out