chamber | englesko - srpski prevod

chamber

imenica

ETYM French chambre, from Latin camera vault, arched roof, in Late Lat. chamber, from Greek kamara anything with a vaulted roof or arched covering; cf. Skr. kmar to be crooked. Related to Camber, Camera, Comrade.
1. A deliberative or legislative or administrative or judicial assembly.
2. A natural or artificial enclosed space.
3. A room where a judge transacts business.
4. An enclosed volume (as the aqueous chamber of the eyeball or the chambers of the heart).

1. dom

muški rod

Saborna crkva, stolna (ili glavna) crkva (nadbiskupa, biskupa ili kaptola); glavna crkva u gradu, naročito ona čiji je krov izrađen u kubetima; u širem smislu: svaki krov izrađen u kubetima i svaka građevina sa takvim krovom; teh. sakupljač suve pare.

2. dvorana

ženski rod

Velika sala, hala.

3. izba

ženski rod

Manja soba, odaja.

4. kancelarija

ženski rod

1. Prvobitno: prostor, soba ili sto koji je rešetkama odvojen;
2. Danas: zvanična soba za rad, nadleštvo, ured, uredske prostorije. (lat.)

5. komora

ženski rod

Svod; odaja na svod, soba; anat. duplja u nekim organima tela (moždana, srčana, očna, grkljanska komora); opt. mračna komora v. kamera opskura; up. kamera. (grč.)

6. ležište

imenica

7. odeljenje

imenica

8. soba

ženski rod

Prostorija u stanu.

chamber | englesko - srpski prevod

chamber

glagol

To place in a chamber.

1. ubaciti u ležište

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

chambray

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci