causative | englesko - srpski prevod

causative

pridev

ETYM Latin causativus pertaining to a lawsuit (causa), but in the English sense from Eng. cause.
Producing an effect.
Indicating causation by.

1. izražava uzrok

pridev

2. kauzativan

pridev

Uzročan, učinski; kauzativni glagoli, gram., glagoli koji iskazuju uzrok neke radnje, uzročni, učinski, faktitivni glagoli (npr. beliti, belim je kauzativan - znači: činim da nešto postane belo - prema glagolu beleti, belim, koji znači: postajem beo).

3. uzročni

pridev

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

cast off | cast-off | costive

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci