cast down | englesko - srpski prevod

cast down

glagol

To throw down; to destroy; to deject or depress, as the mind.

1. deprimirati

glagol

Pritiskivanti, utući, pogružiti, oneraspoložiti; slabiti, ugnjetavati, tlačiti; oduzimati snagu, iznuravati; med. kod katarakta: nerv povući naniže, pritisnuti, oslabiti; deprimiran puls, pritisnut, tj. slab puls, koji znači oslabelost; deprimirana kapilarnost, fiz. niže stanje žive u uzanim cevima nego u širim sudovima koji opkoljavaju cevi.

2. obeshrabriti

glagol

3. pognuti

glagol

4. potisnuti

glagol

5. utući

glagol

6. zbaciti

glagol

Svrgnuti, svrći.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

custodian

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci