cash desk | englesko - srpski prevod

cash desk

imenica

1. kasa

ženski rod

Blagajna, metalni orman gde se čuva novac, mesto gde se novac prima i isplaćuje; trg. gotov novac; kasa defekt, kasa deficit, kasa manko, manjak pri pregledu faktičkog stanja blagajne i blagajničkih knjiga; in kasa, nalazi se u kasi, tj.u gotovom novcu; per kasa, uz plaćanje u gotovom novcu. (ital.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci