calm | englesko - srpski prevod

calm

pridev

Sinonimi: unagitated | serene | tranquil

1. Not agitated; without losing self-possession; SYN. unagitated.
2. Characterized by absence of emotional agitation; SYN. serene, tranquil.
3. Marked by freedom from agitation or excitement.
4. (Of weather) Free from storm or wind.

1. miran

pridev

Tih, povučen.

2. staložen

pridev

calm | englesko - srpski prevod

calm

imenica

ETYM Old Eng. calme, French calme, from Italian or Spanish calma (cf. Portu. calma heat), prob. from Late Lat. cauma heat, from Greek kayma burning heat, from kaiein to burn. Related to Caustic.
Freedom from motion, agitation, or disturbance; tranquility; stillness; quiet; serenity.

1. kalup

muški rod

1. Predmet na koji se nešto navlači da bi se dobio njegov oblik (npr. kalup za izradu cipela);
2. Drveni ili metalni sud, a može biti i od drugog materijala, u koji se uliva neka tečna materija da bi se, kad se ohladi ili skupi, dobila određena forma nekog dela ili celog proizvoda;
3. Dobiveni proizvod ili deo nakon odlevanja u kalupu;
4. Obrazac, oblik, forma;
5. Zbijeni, čvrsto povezan smotuljak duvana, sena, slame (bala) i sl.;
6. Prenosno: nešto što se pravi uvek istih dimenzija ili po istoj meri (tur.)

2. mir

muški rod

1. Tišina, spokoj.
2. U Rusiji nekad seoska opština sa svojim članovima;
3. Mušica (na pušci); skazaljka za doterivanje (na dogledima).

3. mirnoća

ženski rod

4. tišina

ženski rod

Mir, spokoj.

5. zatišje

imenica

calm | englesko - srpski prevod

calm

glagol

Sinonimi: calm down | cool off | chill out | simmer down | settle down | cool it | calm down | quiet | tranquilize | tranquillize | quieten | lull | still

1. To become quiet or calm, esp. after a state of agitation; SYN. calm down, cool off, chill out, simmer down, settle down, cool it.
2. To make calm or still; SYN. calm down, quiet, tranquilize, tranquillize, quieten, lull, still.

1. umiriti se

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

callum | calmy | claim | clam | clame | clammy | cleam | clem | cleome | clime | cloam | coelom | coelome | culm

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci