call number | englesko - srpski prevod

call number

imenica

A combination of characters assigned to a library book to indicate its place on a shelf.

1. pozivni broj

muški rod

2. signatura

ženski rod

Znak koji obeležava suštinu čega; potpis, potpisivanje javne isprave, naročito skraćenim potpisom; potpis umetnika, naročito slikara, na svome delu; tip. stavljanje broja na prvu stranu pri dnu svakog tabaka, broj na prvoj strani pri dnu svakog novog tabaka; u kartografiji: znak za obeležavanje izvesnih predmeta, prirode zemljišta itd.; na receptima: uputstvo o načinu upotrebe propisanog leka i ime onoga za koga je lek; muz. označavanje nota brojkama, ciframa (naročito kod basa); takođe: predznak, ključ; trg. stavljanje znaka, znak (na robi). (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci