burse | englesko - srpski prevod

burse

imenica

1. Square cloth case to carry the corporal during Communion service.
2. Purse; bourse; bursary; Roman Catholic, purselike container of Communion cloth.

1. burza

ženski rodfinansije

Mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova, naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efektna berza), zatim sa robom: žitom, ugljem i sl. (produktna berza); novčana pijaca, novčanik; berzijanci, ljudi koji se bave berzanskim poslovima, koji trguju na berzi; berza rada, ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsređuje ponudu i tražnju i, na taj način, utiče na suzbijanje besposlice; burza.

2. fond

muški rod

1. Glavnica, suma novca kao osnova nekog preduzeća, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji se može trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima.
2. U Engleskoj: državni prihodi namenjenu plaćanju kamata na državne zajmove.

3. novčanik

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

baraza | barrace | barras | bars | berceau | berceauy | birse | Boreas | bourse | brace | braise | brass | brassy | braze | breeze | breezy | brise | bros | browse | browsy | Bruce | bruise | burras | bursa | bris

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci