boycott prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: boycott

Smer prevoda: engleski > srpski

boycott [ imenica ]
Generiši izgovor

A group's refusal to have commercial dealings with some organization in protest against its policies.

bojkot [ muški rod ]

Obustava, prekid rada; prekid odnosa sa nekim ili nečim u znak neslaganja, s ciljem da se nešto postigne; izbegavanje saradnje, ignorisanje, izbegavanje kontakata.
Jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslodavac primora na prihvatanje izvesnih uslova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca, ili što neće kod jnih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače, npr. kod bojkota strane robe u nekoj državi); fig. prekid svakog opštenja sa nekim. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Irskoj, DŽemsa Bojkota, protiv koga je irska Zemaljska liga 18organizovala ovakav način borbe i upropastila ga. (eng.)

boycott [ glagol ]
Generiši izgovor

To refuse to sponsor; refuse to do business with.

grupno odbaciti [ glagol ]

bojkotovati [ glagol ]

Proglasiti protiv nekoga bojkot; fig. prekinuti sa nekim svaku vezu i opštenje. (eng.)

bojkotirati [ glagol ]

Obustaviti rad, prekinuti saradnju, izbegavati nekoga ili nešto (eng.)Moji prevodi