bloodstream | englesko - srpski prevod

bloodstream

imenica

The blood flowing through the circulatory system. blood stream

1. cirkulacija krvi

ženski rod

2. krvotok

muški rod

Cirkulacija krvi u organizmu, neprekidno strujanje krvi u sistemu srca i krvnih sudova.
Krvotok se sastoji iz dva dela - plućnog i telesnog. Plućnom cirkulacijom (mali krvotok), krv osiromašena kiseonikom ide u pluća na ponovo obogaćivanje kiseonikom, da bi se zatim, iz leve strane sca, telesnim krvotokom "dopremila" svuda po telu (veliki krvotok).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci