bit block | englesko - srpski prevod

bit block

imenicaračunari

In computer graphics and display, a rectangular group of pixels treated as a unit. Bit blocks are so named because they are, literally, blocks of bits describing the pixels’ display characteristics, such as color and intensity. Programmers use bit blocks and a technique called bit block transfer (bitblt) to display images rapidly on the screen and to animate them. See also bit block transfer.

1. bit mapa

ženski rodračunari

1. Grafički prikaz sastavljen od piksela ili malih tačaka. Ovaj način prikazivanja slike razlikuje se od drugih načina, kao što je vektorsko prikazivanje ili prikazivanje pomoću drugih matematičkih algoritama koji su suviše komplikovani da bismo ih ovde objašnjavali.
2. Žargonski izraz za bitmapiranu (rastersku) sliku.

2. šablon bitova

muški rodračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci