binomial prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: binomial

Smer prevoda: engleski > srpski

binomial [ pridev ]
Generiši izgovor

Consisting of two names or terms
Relating to binomials
Having two names, especially of scientific nomenclature giving two names, genus and species, to each species; Math., composed of two algebraic terms joined by + or -.

binomni [ pridev ]

dvodelan [ pridev ]

Iz dva dela.

dvočlan [ pridev ]

binomial [ imenica {matematika} ]
Generiši izgovor

ETYM Latin bis twice + nomen name: cf. French binome, Late Lat. binomius, or from bi- + Greek nomos distribution. Related to Monomial.
A quantity expressed as a sum or difference of two terms.
In mathematics, an expression consisting of two terms, such as a + b or a - b.

binom [ muški rod {matematika} ]

Veličina koja se sastoji od dva dela, npr. a±b; polinom od dva člana, dvočlani izraz.
Dvočlani algebarski izraz.Moji prevodi