batch mode | englesko - srpski prevod

batch mode

imenicaračunari

1. paketski režim

muški rodračunari

Režim izvršavanja programa sa sekvencijalnim unošenjem programa u memoriju računara i iznošenjem iz nje po završetku obrade.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci