batch file | englesko - srpski prevod

batch file

imenicaračunari

An ASCII text file containing a sequence of operating-system commands, possibly including parameters and operators supported by the batch command language. When the user types a batch file name at the command prompt, the commands are processed sequentially. Also called: batch program. See also AUTOEXEC.BAT, .bat.

1. komandna datoteka

ženski rodračunari

1. Vrsta tekstualne datoteke koja sadrži niz komandi operativnog sistema i posebne instrukcije. Aktiviranje takve datoteke navodi računar da izvrši sve instrukcije koje se u njoj nalaze.
2. Bilo koja datoteka u DOS-u koja za oznaku tipa ima BAT. Datoteke sa paketnim procedurama u suštini su tekstualne datoteke, dok sam tekst čine komande DOS-a i komande za paketnu obradu.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci