automatic prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: automatic

Smer prevoda: engleski > srpski

automatic [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Cf. French automatique. Related to Automaton.
Operating with minimal human intervention; independent of external control.
Like the unthinking functioning of a machine; SYN. automatonlike, machinelike, robotlike.
(Physiology) Without volition or conscious control; SYN. reflex, reflexive.

automatski [ pridev ]

Samokretan, mahinalan, mehanički, koji sam od sebe radi, koji radi bez učešća svoje volje i razuma; automatski pokreti, psih., nehotični i nesvesni pokreti, koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra.

automatic [ imenica ]
Generiši izgovor

A machine or apparatus that operates automatically: as an automatic firearm; an automatic transmission
A semiautomatic firearm
Audible

automat [ muški rod ]

Samokret, aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima, npr. vaga, kišobran, nož, puška; za čoveka: onaj koji liči na stvar, bezvoljnik, besvesnik, glupak; zvekan. Aparat samokret.
Uređaj čiji su odzivi za sve kombinacije ulaza poznati.
fil. Biće koje nema duše, tj. životinja (kod Dekarta).
prenosno: Čovek koji se slepo pridržava naredbi starijeg po rangu, zanemarujući situaciju koja često nameće drugačije ponašanje.

automatsko oružje [ imenica ]

pištolj [ muški rod ]

Ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenjivati (naziv po tal. gradu Pistoja).

Moji prevodi