area prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: area

Smer prevoda: engleski > srpski

area [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Latin area a broad piece of level ground. Related to Are.
The size of a surface. It is measured in square units, usually square inches (in2), square yards (yd2), or square miles (mi2). Surface area is the area of the outer surface of a solid.
The areas of geometrical plane shapes with straight edges are determined using the area of a rectangle. Integration may be used to determine the area of shapes enclosed by curves.
A part of a structure having some specific characteristic or function.
A part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve; SYN. region.
A particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography); SYN. country.
A subject of study.
The extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary; SYN. expanse, surface area.

delokrug [ muški rod ]

kvadratura [ ženski rod ]

Iznalaženje jedne površine jednake sa nekom danom povšinom, naročito iznalaženje kvadrata jednakog po površini sa jednom danom površinom, kao u čuvenom problemu koji se zove kvadratura kruga, tj. pretvaranje kruga u kvadrat sa jednakom površinom pomoću šestara i lenjira; fig. tražiti kvadraturu kruga, tražiti nešto nemoguće, pošto je broj PI, transcendentalan broj;
Odnosni (relativni) položaj dvaju nebeskih tela kada je njihova razlika dužine stepeni.

oblast [ ženski rod ]

Područje, zona.

područje [ imenica ]

Zona, oblast.

površina [ ženski rod ]

Spoljna stran nečega, površ.

prostor [ muški rod ]

Ograničen deo površine, ambijent, prostranstvo.

prostorija [ ženski rod ]

prostranstvo [ imenica ]

Širina, prostor.

rejon [ muški rod ]

Srez, okrug, obim koji obuhvata neka nadležnost, deo grada pod upravom narodnog odbora; (svetlosni) zrak; poluprečnik kruga; voj. područje, oblast tvrđave, gradsko polje, oblast pod domašajem topovske vatre. (fr.)

reon [ muški rod ]

Oblast, gradsko područje.

teritorija [ ženski rod ]

Zemljište, okrug, oblast; u Sjed. Američkim Državama: oblast koja još nema dovoljan broj stanovnika da bi mogla biti priznata za državu, te prema tome, nego pravo glasa u saveznom Kongresu (eng. territory).

zona [ ženski rod ]

"Pojas", svaki de loptine površine koji je zatvoren između dva paralelna kruga; naročito klimatske zone Zemljine površine koje su zatvorene između uporednika (žarka, umerena, hladna, suptropska zona); krug, oblast; društvena klasa; med. pojavljivanje sitnih mehurića samo na jednoj polovini tela ili duž pojedinih nerava, praćeno svrabom i neuralgičnim bolom.Moji prevodi