apostophize | englesko - srpski prevod

apostophize

glagol

1. apostrofirati

glagollingvistika

Označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik; osloviti nekoga življim, oštrijim tonom; u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu; fig. ukoriti, grditi.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci