ape | englesko - srpski prevod

ape

imenicaživotinja

ETYM AS. apa; akin to Dutch aap, Old High Germ. affo, German affe, Icel. api, Swed. apa, Dan. abe, W. epa.
Any of various primates with short tails or no tail at all.
Primate of the family Pongidae, closely related to humans, including gibbon, orangutan, chimpanzee, and gorilla.

1. bezrepi majmun

muški rodživotinja

2. majmun

muški rodživotinja

ape | englesko - srpski prevod

ape

glagol

To mimic, as an ape imitates human actions; to imitate or follow servilely or irrationally.

1. imitirati

glagol

1. Podražavati, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili što, majmunisati.
2. Poslati u, metnuti u, pustiti, usaditi, uglaviti; prav. sudskim putem odrediti, narediti, izdati nalog. (lat.)

2. majmunisati

glagol

3. oponašati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

AP | apay | API | APO | appui

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci