alternative | englesko - srpski prevod

alternative

pridev

Sinonimi: mutually exclusive

ETYM Cf. French alternatif.
1. Necessitating a choice between mutually exclusive possibilities; SYN. mutually exclusive.
2. Pertaining to unconventional choices.

1. alternativan

pridev

Naizmeničan, koji je u vezi sa alternativom, vezan za izbor jednog od dva moguća rešenja.

2. naizmeničan

pridev

alternative | englesko - srpski prevod

alternative

imenica

ETYM Cf. French alternative, Late Lat. alternativa.
1. An offer of two things, one of which may be chosen, but not both; a choice between two things, so that if one is taken, the other must be left.
2. Either of two things or propositions offered to one's choice; thus when two things offer a choice of one only, the two things are called alternatives.
3. The course of action or the thing offered in place of another.
4. A choice between more than two things; one of several things offered to choose among.

1. alternativa

ženski rod

Izbor između dvoga, opredeljenje za jednu od dve odluke, težak izbor jedne od dveju mogućnosti;
log. alternativni sudovi, su
1. Oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni, npr: "Galilej je otkrio zakone padanja" ili "Zakone padanja otkrio je Galilej."
2. Oni disjunktivni sudovi čiji se pridakat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju, npr: "Jedno električno telo je ili pozitivno ili negativno električno."
3. Politička grupacija koja okuplja opozicione snage.