aetiology | englesko - srpski prevod

aetiology

imenica

ETYM Latin aetologia, Greek; aitia cause + logos description: cf. French étiologie.
Etiology; science of causes of natural phenomena.

1. etiologija

ženski rod

Nauka o uzrocima i posledicama stvari; nauka o logičkom obrazložavanju i dokazivanju, npr. u hriji;
med. Deo medicine koji istražuje i proučava uzroke bolesti. (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci