active configur ... | englesko - srpski prevod

active configuration

imenicaračunari

1. aktivna konfiguracija

ženski rodračunari

1. Tekuća konfiguracija, najčešće kada je na raspolaganju nekoliko različitih vrsta konfiguracija.
2. Fabrička konfiguracija, podledajte difolt.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci