account prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: account

Smer prevoda: engleski > srpski

account [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. acount, account, accompt, Old Fren. acont, from aconter. Related to Account, Count.
A formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; SYN. business relationship.
A statement of recent transactions and the resulting balance;SYN. accounting, account statement.
Importance or value.
The quality of taking advantage.
A record or narrative description of past events
A short account of the news
Importance or value
The act of informing by verbal report
The quality of taking advantage

bilans [ muški rod {finansije} ]

Poređenje prihoda i rashoda na kraju jednog računa, završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi sa vremena na vreme, obično krajem svakog meseca i svake godine; fig. krajnji ishod nečega; saldiranje, saldo.

dobitak [ muški rod ]

Ćar, korist, dobit.

izveštaj [ muški rod ]

Račun ili zapisnik u kome se nešto nalazi. Može biti finansijske, tekstualne, akademske ili administrativne prirode. Ili sve zajedno.

konačni obračun [ muški rod ]

konto [ muški rod {finansije} ]

Račun; u knjigovodstvu: pretstavljanje stanja računa između dva poslovna prijatelja na taj način što svaki od njih na suprotnim stranama ("duguje" i "potražuje") konto-knjige beleži obaveze ("duguje") i primanja ("potražuje") onoga drugog; nekome otvoriti konto, stupiti s nekim u poslovne veze, odobriti mu kredit; saldirati konto, izmiriti račučn, zaključiti račun; per konto, po računu.

korist [ ženski rod ]

Zarada, dobit, ćar, vakat.

objašnjenje [ imenica ]

obračun [ muški rod ]

obračunavanje [ imenica ]

ocenjivanje [ imenica ]

prikaz [ muški rod ]

Prikazivanje.

priča [ ženski rod ]

Pripovetka, kazivanje.

procena [ ženski rod ]

razlog [ muški rod ]

Obrazloženje, argumenat.

račun [ muški rod ]

uzrok [ muški rod ]

važnost [ ženski rod ]

Značaj.

zaračunavanje [ imenica ]

značaj [ muški rod ]

Važnost.

account [ glagol ]
Generiši izgovor

Be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something
To keep an account of; SYN. calculate.
To give an account or representation of in words
Furnish a justifying analysis or explanation

objasniti [ glagol ]

opravdati [ glagol ]

account [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

A record-keeping arrangement used by the vendor of an online service to identify a subscriber and to maintain a record of customer usage for billing purposes. The record-keeping mechanism used by networks and multiuser operating systems for keeping track of authorized users. Network accounts are created by network administrators and are used both to validate users and to administer policies—for example, permissions—related to each user.

nalog [ muški rod {računari} ]

Prisustvo na računarskom sistemu. Obično svako u velikom preduzeću, na univerzitetu i slično ima sopstveni nalog na računarskom sistemuj. Ako uplatite pretplatu nekom dobavljaču Internet Usluga, on će vam otvoriti nalog.Moji prevodi