Short story prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Short story

Smer prevoda: engleski > srpski

short story [ imenica ]
Generiši izgovor

A prose narrative shorter than a novel.
Short work of prose fiction, which typically either sets up and resolves a single narrative point or depicts a mood or an atmosphere. The two seminal figures in the development of the modern short story are Guy de Maupassant and Anton Chekhov. Other outstanding short-story writers are Rudyard Kipling, Saki, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Isaac Babel, Katherine Mansfield, Jorge Luis Borges, and Sherwood Anderson.

novela [ ženski rod ]

lit. prvobitno: lako i prijatno ispričan događaj koji ima draž nečega novog (veliki majstor u ovoj vrsti je Bokaćo sa svojom zbirkom novela Dekameron); danas: manja pripovetka u prozi koja se za razliku od romana koji prikazuje obimnu i složenu sliku vremena i života, ograničava na samo jedan događaj iz života glavnog junaka, ili na samo jednu crtu iz narodnog života i karaktera, dok se ostala radna lica i sporedne radnje samo ovlaš pominju i nagoveštavaju;
prav. pl. novele (tj. constitutiones odredbe) nove odredbe ili zakoni Justinijanovi (jedan deo Korpus juris);
Naknadne izmene i dodaci jednom zakonu. (ital.)

priča [ ženski rod ]

Pripovetka, kazivanje.

noveleta [ ženski rod ]

Mala pripovetka, novelica; muz. mali muzički komad izrađen u sasvim slobodnom obliku (kakve je prvi komponovao Robert Šuman).Moji prevodi