STAGE prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: STAGE

Smer prevoda: engleski > srpski

stage [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Fren. estage, French étage, (assumed) Late Lat. staticum, from Latin stare to stand. Related to Stand, Static.
A large platform on which people can stand and can be seen by an audience.
Any scene regarded as a setting for exhibiting or doing something.
(Usually); the theater as a profession.
A small platform on a microscope where the specimen is mounted for examination; SYN. microscope stage.
A section or portion of a journey or course; SYN. leg.

stadijum [ muški rod ]

Stara mera za dužinu od 1koraka ili 6grčkih i 6rimskih stopa, stadija = 1 geogr. milja;
Trkalište, mesto na kome su Grci održavali viteške igre; naročito uređeno mesto za sportske utakmice većeg obima;
fig. Otsek vremena, period u neprestanom razvitku nekog događaja ili stanja, npr. neke bolesti (l. stadium morbi), pitanja i sl.; stanje stvari, položaj stvari.

bina [ ženski rod ]

Pozornica; pozorište, podijum, pozornica u pozorištu, mesto na kome glumci izvode predstave (nem.)
Kuća, zgrada, zdanje (tur.)

delokrug [ muški rod ]

etapa [ ženski rod ]

Deo vremena u razvoju nečega;
Razvojni stepen, stupanj;
Period vremena za koji se nešto zbiva ili traje;
Period vojnog marša ili nastupanja u ratu;
Deo određenog rastojanja u sportskim utakmicama (fr.)
Stepen, stupanj, stepen razvitka; voj. konak, danište, postaja, drumska stanica, odmorište; dan marša; slagalište, spremište, skladište, magacin robe; dnevni obrok.

faza [ ženski rod ]

Izgled, pojava;
astro. Mena (Mesečeva faze, Venerine faze), naziv za različine izglede Meseca i planeta koji zavise od njihovog položaja prema Suncu i Zelji;
Oblik, stepen razvitka (uslovljen, promenom vremena i prilika) promena u stanju čovečjeg života;
fiz. Stanje kretanja (kod oscilovanja) u određenom trenutku, određuje položaj i pravac kretanja tačke; istovremeno postojanje dveju faza, tj. tečnosti i čvrstog tela, npr. vode i leda.

faza radova [ ženski rod ]

period [ muški rod ]

Duži razmak vremena koji obuhvata određen i dovršen proces (npr. u istoriji: vreme neke važne pojave za čoveka);
Uopšte: vremensko razdoblje, doba, vremenski odsek, faza u razvitku čega; ponavljanje nekih pojava u određenim vremenskim razmacima. (grč.)

pozorište [ imenica ]

Teatar.

pozornica [ ženski rod ]

skela [ ženski rod {nautika} ]

Splav, kompa, trajekt.

stadij [ muški rod ]

Stepen, faza, stadijum.
Mera dužine, nautička, 1metara.

stanje [ imenica ]

Položaj u kojem se neko ili nešto nalazi, status.

stepen [ muški rod ]

stepen razvoja [ muški rod ]

stupanj [ muški rod ]

Stepen (hrv.)

stage [ glagol ]
Generiši izgovor

To perform (a play), esp. on a stage; SYN. present.
To plan, organize, and carry out (an event); SYN. bring about, arrange.

predstaviti [ glagol ]

prikazati [ glagol ]

inscenirati [ glagol ]

Udesiti (ili udešavati) pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. praviti ili prirediti nekome scenu, tj. napasti nekoga otvorenop i na javnom mestu, izazvati ga na svađu, tuču i sl. (lat.)

iscenirati [ glagol ]

Inscenirati.Moji prevodi