Internet provid ... | englesko - srpski prevod

Internet provider

imenicaračunari

Internet service provider.

1. dobavljač Internet usluga

muški rodračunari

Komercijalna organizacija koja obezbeđuje telefonski pristup Internetu za korisnike računara koji žele da se priključuju na Internet. Dobavljači se često nazivaju ISP, i oni su već povezani na Internet. Oni vam obezbeđuju lozinku za pristup i telefonski broj koji koristite da biste pristupili Internetu. Pored toga, trebalo bi da nude i adrese za elektronsku poštu, pomoć za početnike, obuku i druge stvari.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci