Gantt chart | englesko - srpski prevod

Gantt chart

imenicaračunari

A bar chart that shows individual parts of a project as bars against a horizontal time scale. Gantt charts are used as a project-planning tool for developing schedules. Most project-planning software can produce Gantt charts.

1. gantogram

muški rodračunari

Vrsta dijagrama koja se često koristi u programia za upravljanje projektima, a čija je namena da pokaže naredovanje i kritične puteve u izvršavaanju određenog projekta, kao što je smanjivanje državnog deficita ili slanje svemirskog broda sa ljudskom posadom na Mars.

2. Gantov dijagram

muški rodračunari

Gantogram.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci