Cancel Moose | englesko - srpski prevod

Cancel Moose

imenica

1. krpa od jelenske kože

ženski rodračunari

Anonimna grupa ljudi koja po diskusionim grupama traži blokove identičnih poruka. Ako nađu istu poruku u nekoliko diskusionih grupa, ljudi iz ove grupe svim tim diskusionim grupama izdaju komandu za brisanje te poruke.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci