Boolean operato ... | englesko - srpski prevod

Boolean operator

imenicaračunari

An operator designed to work with Boolean values. The four most common Boolean operators in programming use are AND (logical conjunction), OR (logical inclusion), XOR (exclusive OR), and NOT (logical negation). Boolean operators are often used as qualifiers in database searches—for example, find all records where DEPARTMENT = “marketing” OR DEPARTMENT = “sales” AND SKILL = “word processing”. Also called: logical operator. See also AND, exclusive OR, NOT, OR.

1. logički operator

muški rodračunari

Simbol koji se koristi u programskim jezicima, programima za tabelarne proračune i bazama podataka za određivanje veza između dve stavke.
Primeri za logičke operatore su I, ILI, NE. Ako ste koristili baze podataka možda ste želeli da izdvojite ljude koji zarađuju više od 500 000 dinara godišnje i koji su zainteresovani za jedrenje.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci