Batch prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Batch

Smer prevoda: engleski > srpski

batch [ imenica {N/A} ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. bache, bacche, from AS. bacan to bake; cf. German gebäck and Dutch baksel. Related to Bake.
(Irregular plural: batches).
A collection of things or persons to be handled together; SYN. clutch.
All the loaves of bread baked at the same time.
(Often followed by 'of') A large number or amount or extent; SYN. good deal, great deal, hatful, heap, lot, mass, mess, pile, plenty, pot, tidy sum, whole lot, whole slew.

gomila [ ženski rod ]

Hrpa, kamara, rpa.

grupa [ ženski rod ]

Skupina, skup, gomila, hrpa.
Trupa, ansambl, klapa;
Porodica, pleme, stalež i sl.;
Stupanj činovničke kategorizacije (fr.)

hrpa [ ženski rod ]

Gomila.

količina [ ženski rod ]

neženja [ muški rod ]

Agamist.

paket [ muški rod ]

Rukovet, svežanj; roba složena i uvijena u hartiju, kutija ili sanduče sa robom; pak.

partija [ ženski rod ]

Stranka, grupa ljudi istog mišljenja, naročito u političkom smislu, koji se udružuju da bi mogli da pretstavljaju što jači front prema onima što ne misle kao oni;
Stranka, protivna strana, protivnička strana, više lica ili jedno lice u pravnom sporu sa drugima, parničar;
Deo, npr. jedne slike i dr.;
Izvestan broj ili izvesna količina, npr. neke robe;
Društvo;
Zabava, jedno putovanje ili šetnja radi zabave.
Jedna cela igra (npr. bilijara, šaha, sansa i dr.);
Ženidba, udaja (dobra ili slaba partija);
muz. Note, ispisane iz kompozicije za jedan glas;
1Stav u računu, račun; držati nekome partiju, biti pristalica, držati uz nekoga. (fr.)

pekarska peć [ ženski rod ]

potrebna količina [ ženski rod ]

red [ muški rod ]

Kolona, niz.

serija [ ženski rod ]

Red, niz, grupa, lanac; grupa, niz predmeta koji imaju neka zajednička obeležja u namenu, npr. serija slika iz Beograda. (lat.)

skup [ muški rod ]

Zbor, saziv, sastanak.

smeša [ ženski rod ]

Mešavina, smesa.

četa [ ženski rod ]

Moji prevodi