alter | englesko - srpski prevod

alter

glagol

(Homonym: altar).
1. To make an alteration to.
2. Said of animals: spay, neuter.

1. alterirati

glagol

Menjati, promeniti, izmeniti na gore; kvariti, pokvariti, pogoršati; uplašiti, ubzuniti; uzbuditi, rasrditi.

2. izmeniti

glagol

3. kastrirati

glagol

Uškopiti, uštrojiti, ujaloviti; izbrisati, izbaciti, smanjiti; kastriran spis, spis iz koga su neka mesta izbačena. (lat.)

4. menjati

glagol

5. modifikovati

glagol

Preinačiti, preinačavati, predrugojačiti, predrugojačavati, izmeniti, izmenjivati; drukčije ili bliže odrediti, ograničiti; odmeriti kako treba, svesti na pravu meru, uobličiti. (lat.)

6. preinačiti

glagol

7. prekrojiti

glagol

8. prepraviti

glagol

9. promeniti

glagol

10. promeniti se

glagol

11. uznemiravati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

alder | aleatory | aliter | allodiary | allotter | allottery | Altair