3PTY | englesko - srpski prevod

3PTY

skraćenica

Three Party Service

1. 3PTY

skraćenica

Tri učesnika u vezi. Omogućava pretplatniku da aktivni poziv prosledi na čekanje, a novi poziv ka trećoj strani. Korisnik nakog toga može da se prebacuje sa jednog na drugi poziv, priključi nekoj od veza u vidu konferencijske veze, kao i da se isključe iz takve konferencijske veze i pređe u neku od dve izdvojene veze.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pad | paddy | Padua | paid | pat | pate | patty | payday | pay out | Pd | peat | pet | peto | petty | pied | piety | pit | pity | potty | pod | poet | pot | potoo | pout | Pt | put | puta | puttee | putty | PDA