burse prevod | englesko - srpski rečnik

burse | englesko - srpski rečnik

burse

imenica
Značenje:

1. Square cloth case to carry the corporal during Communion service.
2. Purse; bourse; bursary; Roman Catholic, purselike container of Communion cloth.

+ prikaži više

burza

ženski rodfinansije
Značenje:

Mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova, naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efektna berza), zatim sa robom: žitom, ugljem i sl. (produktna berza); novčana pijaca, novčanik; berzijanci, ljudi koji se bave berzanskim poslovima, koji trguju na berzi; berza rada, ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsređuje ponudu i tražnju i, na taj način, utiče na suzbijanje besposlice; burza. + prikaži više

fond

muški rod
Značenje:

1. Glavnica, suma novca kao osnova nekog preduzeća, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji se može trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima.
2. U Engleskoj: državni prihodi namenjenu plaćanju kamata na državne zajmove.
+ prikaži više

novčanik

muški rod

Reč dana 16.07.2024.

imenica, sport
muški rod, geografija
množina, životinja
glagol, sleng, dijalekt
16.07.2024.