video-procesor | srpski leksikon

1. video-procesor

muški rodračunari

Računar koji reguliše prikazivanje vidnog dela televizijskog programa (lat.)