vektorska grafi ... | srpski leksikon

1. vektorska grafika

ženski rodračunari

Slika koja je nacrtana pomoću linijia. Linije počinju od određene tačke i idu određenim pravcem, na određenom rastojanju.

Prevedi vektorska grafika na:

engleski

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci