uzurpirati | srpski leksikon

1. uzurpirati

glagol

Prigrabiti, oteti; samovlasno, bespravno i nasilno prisvojiti neko pravo, vlast i sl.

Prevedi uzurpirati na:

engleski | francuski | nemački