totalitarna dr ... | srpski leksikon

1. totalitarna država

ženski rod

Ona koja uzima na sebe kontrolno staranje o svima fazama života svojih podanika: kapital i rad, proizvođača i potrošača, trgovinu, industriju i ostale profesije, zemljoradnju, veru, vaspitanje, umetnost, književnost, nauku, radio i štampu, sport, sve javne ustanove, čak i porodični život. Takve su npr., države bile sve do svog sloma, Musolinijeva Italija i Hitlerova Nemačka.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci