timpanitičan | srpski leksikon

1. timpanitičan

pridevmedicina

Bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka.