sublimatorijum | srpski leksikon

1. sublimatorijum

muški rodhemija

Mesto gde se vrši sublimacija; sredstvo za sublimisanje.