spiritualisti | srpski leksikon

1. spiritualisti

množina

Pristalice, pretstavnici spiritualizma.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

spiritualista