simultani prevo ... | srpski leksikon

1. simultani prevod

muški rod

Uporedni, istovremeni prevod govora i drugih tekstova koji se primenjuje na međunarodnim skupovima (primenjuje se i kod nas u saveznim organima na osnovu ustavne ravnopravnosti jezika)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci