sfragistika | srpski leksikon

1. sfragistika

ženski rod

Pomoćna istorijska nauka: nauka o pečatima, poznavanje pečata na poveljama, naročito starim; pr. sfragistički.